Regulamin serwisu

Regulamin serwisu ogłoszeniowego sprzedajmeble.pl

 1. Serwis ogłoszeniowy www.sprzedajmeble.pl to miejsce, gdzie można umieszczać ogłoszenia dotyczące sprzedaży, wymiany lub chęci pozbycia się wyposażenia domu, ogrodu lub garażu.
 2. Jako użytkownik w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z serwisu.
 3. Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego sprzedajmeble.pl oznacza akceptację tego regulaminu przez użytkownika.
 4. Umieszczenie ogłoszeń w serwisie sprzedajmeble.pl jest bezpłatne dla wszystkich.
 5. Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie zamieszczający ogłoszenie użytkownik.
 6. Akceptacja regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji drogą e-mailową od serwisu ogłoszeniowego sprzedajmeble.pl
 7. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy, rasizmu itp.
 8. Informacje zawarte na stronach serwisu sprzedajmeble.pl mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
 9. Serwis ogłoszeniowy sprzedajmeble.pl nie ponosi odpowiedzialności:
  za treść ogłoszeń,
  za linki do zasobów ujętych w treści ogłoszeń,
  za roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,
  za zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie,
  za oferowane w ogłoszeniach towary i usługi,
  za zgodność usług i towarów z opisem,
  za prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach,
  za to w jaki sposób i do jakich celów dane zamieszczone w serwisie sprzedajmeble.pl zostaną wykorzystane,
  za funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 10. Serwis sprzedajmeble.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami serwisu ogłoszeniowego.
 11. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w serwisie otokamp.pl spoczywa wyłącznie na użytkownikach serwisu.
 12. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.
 13. Kolejne identyczne ogłoszenie można umieszczać ponownie dopiero po upłynięciu terminu publikacji ogłoszenia zamieszczonego wcześniej. Termin publikacji ogłoszenia wybiera osoba zamieszczająca ogłoszenie.
 14. Ogłoszenia nie spełniające wymogów określonych w regulaminie będą usuwane.
 15. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie za pomocą serwisu sprzedajmeble.pl
 16. Serwis ogłoszeniowy sprzedajmeble.pl zastrzega sobie prawo do:
  zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres,
  zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych,
  usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem i niniejszym regulaminem,
  usuwania ogłoszeń konkurencyjnych do prowadzonej przez właściciela serwisu działalności, nie umieszczania/usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.
 17. Użytkownik korzystający z serwisu sprzedajmeble.pl zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez serwis.
 18. Serwis ogłoszeniowy sprzedajmeble.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu.
 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2019.
Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay